Majoritet för Värmdö består av fem olika partier. Vi har många gemensamma nämnare men också olika fokusområden som skiljer oss åt. Resultatet blir bäst när vi kompletterar varandra och tillför kunskap och engagemang där vi är som mest insatta. Liberalerna har fått förtroende av majoritetspartierna att ha extra inflytande i utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt överförmyndarnämnden. Alla dessa nämnder berör frågor där vi liberaler är extra tongivande.

Skolan först

Allt börjar med en riktigt bra skola. I skolan ska alla barn packa ryggsäcken full av kunskap för att kunna förverkliga sina livsdrömmar. Därför sätter Liberalerna alltid skolan först. Liberalernas medlemsmöte har enhälligt nominerat Fredrik Sneibjerg till rollen som vice ordförande (2019-2020) och ordförande (2021-2022) i utbildningsnämnden.

”Efter åtta år som ordförande i kultur-och fritidsnämnden känns detta som ett naturligt steg. Jag har alltid brunnit för frågor som rör ungdomar och nu får jag ändra fokus från fritid till skola. Jag vill skapa en attraktiv skola inte bara för eleverna utan också lärarna. Vi ska kunna erbjuda vår personal en spännande och ständigt utvecklande arbetsplats” säger Fredrik.

Fredrik Sneibjerg

 

Glädjefull omsorg om äldre och funktionsnedsatta

Värmdös omsorger ska präglas av trygghet, glädje och värme. I Värmdö ska alla kunna leva livet hela livet. Liberalerna har fått förtroende av Majoritet för Värmdö att inneha rollen som vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden 2019-2020. Liberalernas medlemsmöte har nominerat Johanna Tegelstam till rollen.

”De senaste årens neddragningar inom LSS har slagit hårt i hela landet. Vi står inför en stor utmaning att vända skutan på rätt kurs igen men jag ser hoppfullt på framtiden. Mitt mål är att Värmdö ska bli en av Stockholms läns bästa LSS-kommuner där vi ser individers olikheter som en tillgång!” säger Johanna.

Johanna Tegelstam
Utveckling med en tydlig Värmdökaraktär

I Liberalernas Värmdö ska alla kunna fylla fritiden med meningsfulla aktiviteter. I takt med att kommunen utvecklas måste vi också bevara det gamla. Värmdös kultur- och fritidsliv har längre präglats av liberal politik. Nu lämnar vi över ordförandeklubban och övergår till att ansvara för vice ordförandeskapet. Amie Kronblad har blivit nominerad till uppdraget.

”Jag ser fram emot att sätta igång arbetet med Porslinsfabriken 2.0. Gustavsbergs hamn, med dess kulturhistoriska arv, är och ska förbli ett kluster för konstnärliga verksamheter. Här ska historia och nutid mötas i en genomtänkt strategi för att både kunna utveckla men också bevara bruksorten Gustavsberg” säger Amie.

Amie Kronblad

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser du hela den liberala laguppställningen:

GRUPPLEDARE / KOMMUNALRÅD
Fredrik Sneibjerg

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ledamöter: Fredrik Sneibjerg, Johanna Tegelstam, Amie Kronblad
Ersättare: Anders Gullander, Ulf Falkenberg

KOMMUNSTYRELSEN
Ledamot: Fredrik Sneibjerg
Ersättare: Johanna Tegelstam

UTBILDNINGSNÄMNDEN:
Vice ordförande 2019-2020 / Ordförande 2021-2022 Fredrik Sneibjerg
Ersättare: Lars-Erik Wåhlström

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Vice ordförande 2019-2020 Johanna Tegelstam
Ersättare: Jorge Tenorio

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Vice ordförande: Amie Kronblad
Ersättare: Mica Nordström

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Ordförande: Fredrik Sneibjerg

SOCIALNÄMNDEN
Ledamot: Johanna Tegelstam
Ersättare: Lars Lööf

VUXEN OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN
Ledamot: Mica Nordström
Ersättare: Torbjörn Björk

TEKNISKA NÄMNDEN
Ledamot: Ulf Falkenberg
Ersättare: Stefan Lannerstedt

BYGG- MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Ledamot: Lars Öhrman
Ersättare: Claes Landréus

VÄRMDÖ HAMNAR AB
Ersättare: Anders Gullander

GUSTAVSBERGSBADET AB
Ersättare: Mita Hugdahl

KOMMUNHUSET I VÄRMDÖ AB:
Ersättare: Gary Baker

LEKMANNAREVISOR:
Juhani Inkinen och Anders Bergman

Ett formellt beslut kommer att ske på kommunfullmäktige den 19 december.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Sneibjerg                             Johanna Tegelstam                        Amie Kronblad