Se alla
Skola Värmdö

Skola

Trygg skolgång för alla

  • Värmdö ska vara en attraktiv skolkommun – både för personal och elev. En trygg skola är en en plats där elevers lärande står i centrum och lärarnas profession respekteras.
  • Värna valfriheten i skolan! Du ska själv få bestämma vart ditt barn ska gå i skolan. Konkurrens mellan friskolor och den kommunala skolan är bra, det främjar utveckling.
  • Alla har rätt till en likvärdig skolgång – men alla elever är inte lika och alla har olika behov. Inför spetsklasser för att satsa på högpresterande elever som vill gå snabbare fram i sin utveckling.
  • Fånga upp hemmasittare tidigt i samverkan med skola, elevhälsa och socialtjänst.
  • Värmdö behöver fler förskolor! Vi växer som aldrig förr och för att fler ska ha möjlighet att komma in på sitt förstahandsval krävs fler förskolor där medborgarna bor.
  • Utred möjligheterna för att driva ett lokalt nischat gymnasium, med fokus på hantverkskultur och småföretagande.