Se alla

Skärgård

Ett attraktivt Värmdö där natur, kultur, mångfald och skärgård frodas

  • Värna kulturen i skärgården. Andelen deltidsboende bör i högre grad ses som underlag för detta.
  • Utveckla samarbetet med forskningen för att främja en levande skärgård.
  • Satsa på skärgårdens näringsliv – det är minst lika viktigt som centralortens tillgång till service och tillväxt.
  • Stärk föreningsverksamheten i hela kommunen.