Om Johanna

  • Vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden
  • Ledamot i socialnämnden
  • Ledamot i kommunfullmäktige
  • Ledamot i kommunstyrelsen
  • Politisk sekreterare

Ålder: 35 år
Ort: Fågelbrolandet
Yrke: Politisk sekreterare
Tidigare erfarenheter: föreningsengagerad, handbollstränare
Varför Liberalerna: För att samhället ska hjälpa de som behöver utan att stjälpa de som kan själv.
Facebook: @johannaliberalerna