Om Fredrik

  • Gruppledare/kommunalråd
  • Vice ordförande Utbildningsnämnden
  • Ordförande överförmyndarnämnden
  • Ledamot i kommunfullmäktige
  • Ledamot i kommunstyrelsen

Ålder: 54
Ort:  Gustavsberg
Yrke: Säljare
Tidigare erfarenheter: Politisk aktiv sedan början av 2000-talet i olika nämnder främst med barn och ungdomsperspektiv
Varför Liberalerna: För mig personligen är det viktigt att se att när fler lär sig mer blir friheten större och världen går framåt. Jag blev liberal för att det är det enda partiet som ser, på riktigt, till individens frihet.
Facebook: @FredrikLiberal