Se alla
Värmdö kultur och fritid

Kultur och fritid

Kultur och fritid för unga – nyckel till frihet

  • Bevara och utveckla kulturskolan! Verksamheten är viktig för att bevara Värmdös kultur och inte minst för att alla barn och unga ska ha möjlighet att prova på att ägna sig åt kulturell verksamhet.
  • Fortsätt ställa krav på jämställda villkor inom ungdomsidrotten. Att alla, oavsett kön, erbjuds samma möjligheter att utvecklas bör vara självklart.
  • Säkerställ att även de unga som inte söker sig till traditionella sporter och fritidsaktiviteter erbjuds verksamhet inom kommunal verksamhet, till exempel genom digitala fritidsgårdar, e-sport och annan intellektuell aktivitet. Självklart ska det även gälla unga med funktionsvariation!
  • Stärk prova-på-verksamheten inom kultur- och idrottsrörelsen så att fler får möjlighet att testa olika aktiviteter.
  • Rusta idrottsanläggningarna vid Ekvallen och behåll placeringen i centrum. Samtidigt ska investeringar ske med förnuft och inte på bekostnad av nedprioritering av andra idrottsaktiviteter.