Se alla

Integration

Alla ska ha en ärlig chans att ta sig in i samhället

  • Utred möjligheterna att införa ett system med frivilliga integrationslotsar som har fokus på att stötta nyanlända att etablera sig utifrån sina förutsättningar och förmågor.
  • Inför språkstödjande coacher på arbetsplatserna för att snabbt få ut nyanlända i arbete.
  • Stärk Värmdös flyktingmottagande och gör det möjligt för kommunen att ta emot fler. Idag är en springande punkt att bostäder saknas.
  • Värmdö är en skärgårdskommun och simkunnighet är en livsnödvändig kunskap när du bor nära vatten. Inför därför gratis simundervisning för nyanlända.