Se alla
Värmdö Företagande

Företagande

Stärk det lokala näringslivet

  • Skapa ett företagskluster på Värmdö där idéer och kunskapsutbyte får frodas. Utred också möjligheterna att införa en företagsinkubator.
  • Utred möjligheterna för ett Systembolag vid Värmdö marknad, en sådan etablering skulle minska trycket på trafiken och handeln i Mölnvik som för tillfället är ohållbart.
  • Satsa på skärgårdens näringsliv – det är minst lika viktigt som centralortens tillgång till service och tillväxt.
  • Utred möjligheterna att starta ett jobbforum där arbetsgivare och arbetstagare möts – ett initiativ som inte minst skulle stärka upp sommarjobben och instegsjobb.