Se alla
Äldrefrågor Värmdö

Äldrefrågor

Det ska vara tryggt att bli gammal i Värmdö

  • Valfrihet ska vara självklart även när du blir äldre. Därför krävs satsningar på valfrihet inom hemtjänsten. Samtidigt är det viktigt att inte valfriheten tänjer kvaliteten.
  • Säkerställ att kommunens matlådor har god variation och brukaren stor valfrihet – självklart ska
    du kunna välja vin till maten även om du bor på ett äldreboende.
  • Vi vill se fler trygghetsboenden där unga och gamla kan dra fördel av varandras närvaro genom gemensamma nyttjandeytor.
  • Säkra rätt kompetens inom äldreomsorgen! Genom rätt person på rätt plats säkrar vi servicegraden och kvaliteten.